CONTRIBUTIE

 

uren Contributie 2017/2018
inclusief bondskosten
tot 1 € 16,-
1 tot 2 € 20,-
2 tot 3 € 24,-
3 tot 4 € 28,-
4 tot 5 € 32,-
5 tot 6 € 36,-
6 tot 7 € 40,-
7 tot 8 € 44,-
8 tot 9 € 48,-
9 tot 10 € 50,-
10 en meer € 50,-

Contributie Easy Move € 15,-euro per maand.

Huur trainingspak € 3,- euro per wedstrijd.

Het jeugdsportfonds Friesland creëert sportkansen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.

Voor deze kinderen betaald het jeugdsportfonds de contributie aan de vereniging. Zie voor meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl of neem contact op met een van de bestuursleden.

Wedstrijdgeld